دستگاه چاپ سیلک نیمه اتوماتیک چاپ شیشه

شیشه وآینه بعلت حساسیت خاصی که به خش افتادگی دارند نباید روی سطوح فلزی جابجا شوند.   

سطح میز نیز باید در مقابل سایش ناشی از تعویض جنس چاپی مقاوم و قابل تعویض باشد.

دستگاه چاپ شیشه تولیدی این شرکت در قسمت میز از موادی ساخته شده که هیچ آسیبی به سطوح شیشه وارد نمی کند و بعلت سطح کاملا صاف و صیقل شیشه براحتی روی آن جابجا می شود و قابلیت تعویض دارد.

با  توجه به اینکه مرکبهای مورد مصرف د رچاپ شیشه ا ز مواد معدنی و کوره ای با غلظت بالا تشکیل می شود. چسبندگی شابلون با جنس چاپی بسیار زیاد می باشد. لذا جهت دفع نیروی چسبندگی و رفع سایه از سیستم دقیق جداسازی توری استفاده می شود.

منبع:

دستگاه چاپ سیلک