دستگاه چاپ سیلک نیمه اتوماتیک قطعه زنی

در این ماشین آنچه که بیشتر مورد توجه قرار میگیرد قابلیت چاپ اجسام با ارتفاع زیاد می باشد چرا که

توسط قالب یا فیکسچر روی میز تنظیم میشود.

لذا این دستگاه چاپ سیلک نیمه اتوماتیک بصورت نرمال از پنچاه میلی متر الی صدو پنچاه میلی متر (نسبت به سایر ماشین ها) قابلیت چاپ دارد.

در صورت نیاز می توان در طراحی و ساخت به کورس حرکت افزود.

قسمت میز این ماشین نیز قابلیت نصب انواع یا فیکسچر را دارد و به راحتی می توان از کشویی های نصب شده روی میز جهت اتصال قالبها استفاده کرد.

موارد مصرف این ماشین اتواع فلزات خم کاری شده جعبه ها و تابلوهای فلزی ، ظروف پلاستیکی، انواع بدنه لوازم خانگی و غیره می باشد.

در این برنامه در یک سیکل چاپ دو بار چاپ صورت می گیرد.

منبع:

دستگاه چاپ سیلک