موارد مصرف دستگاه چاپ سیلک در صنعت الکترونیک

چاپ ماسک محافظ برد پیش از لحیم کاری

چاپ و نامگذاری المانهای الکتریکی برد پیش از مونتاژ

چاپ ورقهای پلی کربنات جهت صفحه کلیدهای فرمان و ممبرین سوییچها

چاپ مسیرهای کربن و مواد رسانا

چاپ رنگهای الکترولمینت و نورافشان

چاپ بدنه های فلزی منابع تغذیه

چاپ انواع تابلوای فرمان برقی

مزایای دستگاه چاپ سیلک اتوماتیک :

منبع:

دستگاه چاپ سیلک